Gminne stypendia czekają na uczniów

2017-09-14 08:00:00 (ost. akt: 2017-09-14 08:27:19)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Przed dwoma tygodniami rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Przypominamy o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne przez uczniów z terenu gminy Ełk.
Stypendium przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczny dochód na jedna osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.

– O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Ełk, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz studium – informuje Tomasz Osewski, wójt gminy.

Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek: rodziców, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia/słuchacza, dyrektora szkoły oraz z urzędu. Druk wniosku jest do pobrania w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk oraz w gminnych szkołach.
– Ważną informacją dla wnioskodawców jest fakt, że świadczenie wychowawcze z tytułu programu 500+ nie wlicza się do dochodu mającego wpływ na przyznanie stypendium szkolnego – dodaje Tomasz Osewski.

Wnioski należy złożyć do 15 września 2017 roku w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pok. 15, I piętro w godz. 7.15 do 15.15 (we wtorek w godz. 8.00-18.00). Informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu: 87 619 45 90.

UG Ełk


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5