Na wsiach powinny działać wspólnoty

2021-05-06 09:44:00 (ost. akt: 2021-05-06 09:45:01)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

PRAWO || Od początku 2020 roku każda nieruchomość posiadająca więcej niż trzy wyodrębnione lokale powinna funkcjonować na takich zasadach jak większe obiekty. Ich właściciele będą traktowani jak wspólnota mieszkaniowa.
Zmiana przepisów dotknęła przede wszystkim mieszkańców budynków wielorodzinnych w miejscowościach wiejskich. Zgodnie z ustawą, wszędzie tam, gdzie są co najmniej 3 lokale powinna powstać wspólnota mieszkaniowa.

—Tam gdzie jest 3 współwłaścicieli mieszkańcy powinni wybrać zarząd, który będzie ich reprezentował. Brak zarządu wspólnoty ewentualnie zarządcy uniemożliwia uregulowanie praw i obowiązków mieszkańców, decydowaniu o częściach wspólnych oraz za wszystko co wyniknie lub jakieś zaniedbania odpowiadają wszyscy współwłaściciele imiennie — wyjaśnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tomasz Korzeniowski.

Każdy właściciel lub zarządca jest zobowiązany wykonywać okresowe kontrole sprawdzające m.in. instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne), elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu i innych.

— Niewykonanie przeglądów okresowych jest wykroczeniem. Natomiast jeżeli doszłoby do zaniedbań, mających wpływ na bezpieczeństwo, to stanowiłoby to przestępstwo, a odpowiadałby za nie imiennie każdy współwłaściciel — wyjaśnia Tomasz Korzeniowski.

Jak się okazało, w znacznej liczbie budynków wielolokalowych położonych na terenach wiejskich wspólnoty mieszkaniowe formalnie nie powstały i nie wybrały zarządów wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy o własności lokali.

— Z uwagi na to, że 1 stycznia 2020 roku wprowadzono obowiązek segregacji odpadów komunalnych i związaną z nim podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, stosowaną w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, właściciele mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych zaczęli sygnalizować organom Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” swoje obawy związane z niemożliwością prawidłowego wykonania ciążących na nich obowiązków w zakresie segregacji odpadów — mówi Przewodniczący Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Kazimierz Kordecki

Dlatego EZG "Działdowszczyzna" 27 stycznia 2020 roku zwrócił się z prośbą o podjęcie przez burmistrzów oraz wójtów gmin – Członków Związku, w ramach swoich kompetencji, działań zmierzających do ustanowienia we wspólnotach zarządów, które będą mogły doprowadzić do właściwej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czy w gminach rzeczywiście działają wspólnoty mieszkaniowe? W gminie Kozłowo jest jedna wspólnota mieszkaniowa, w gminie Janowo również. — W gminie Janowo największe osiedle bloków jest w Muszakach. Tam powstała wspólnota mieszkaniowa — mówi wójt Grzegorz Napiwodzki. W gminie Janowiec Kościelny budynków wielorodzinnych jest bardzo niewiele. — Ich mieszkańcy mają podpisaną umowę indywidualną z odbiorcą odpadów — mówi wójt Piotr Rakoczy.

roz


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5