Jak wzmacniać samorządność

2014-04-04 12:00:00 (ost. akt: 2014-04-03 19:25:56)

Autor zdjęcia: archiwum szkoły

W Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie zorganizowano debatę p.t. „Jak wspierać samorządność i motywować młodzież do aktywnego uczestnictwa w demokracji lokalnej?”
Celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym. Pomysł realizacji przedsięwzięcia zrodził się między innymi z potrzeby uświadomienia młodzieży szkolnej, jak wielką rolę w życiu odgrywa samorząd i demokracja.

–Naszą ideą było dążenie do tego, by młodzi ludzie odczuli osobiste zaangażowanie i potrzebę podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższej społeczności lokalnej – mówi Anna Wółkowska, opiekun SU.

Podczas debaty odbyły się warsztaty, które zaangażowały wszystkich jej uczestników do aktywnego współdziałania oraz otwartej wymiany poglądów. Podczas dyskusji panelowej zaproszeni na debatę goście dzielili się swoim doświadczeniem oraz zaprezentowali własny punkt widzenia odnośnie młodzieżowej samorządności. Podkreślili, że działalność samorządów uczniowskich przyczynia się do rozwijania kompetencji społeczno – obywatelskich, pozwalających na aktywne uczestnictwo w zyciu publicznym.

– Uczniowie bardzo odpowiedzialnie podeszli do organizacji całej inicjatywy. Opracowali harmonogram debaty, samodzielnie zaprojektowali zaproszenia, zadbali o wystrój, potrzebny sprzęt oraz muzyczną oprawę spotkania – powiedziała Anna Wółkowska.

W spotkaniu uczestniczyli bardzo licznie przedstawiciele władz lokalnych, radni miasta i powiatu, delegacje uczniów z innych szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj. ZHP – Hufiec Działdowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Kluczowym elementem spotkania było wypracowanie cennych wniosków będących odpowiedzią na pytanie zawarte w temacie debaty. Uczniowie zakończyli spotkanie stwierdzeniem, że doświadczenie zdobyte w zakresie współdecydowania w sprawach szkoły wpłynie na większe zaangażowanie w życie społeczne w dorosłym wieku. Dzięki wspólnej pracy w czasie warsztatów zrozumieli, że to oni są odpowiedzialni za pracę Samorządu Uczniowskiego, że od ich pomysłowości i umiejętności organizacyjnych zależeć będzie organizowanie wielu przedsięwzięć także w środowisku lokalnym.

– Bezpośredni kontakt z uczniami z innych szkół, współpraca w zespole oraz dyskusja młodzieży z dorosłymi uczestnikami debaty pozwoliły na szersze spojrzenie na ideę samorządności, partycypacji obywatelskiej oraz mechanizmów demokracji zarówno w szkole, jak i w społeczności lokalnej – podsumowała dyrektor szkoły Marlena Perzyńska.

nadesłała: Anna Wółkowska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5