Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu — apeluje Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

2022-12-07 12:00:00(ost. akt: 2022-12-07 13:48:54)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: USeePhoto - stock.adobe.com

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.
Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe jest możliwa dzięki dotacji z programu „Czyste Powietrze”
Coraz bardziej wymagające przepisy prawa, w tym przyjmowane w województwach tzw. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza, a także rosnące koszty energii cieplnej i elektrycznej to realne wyzwania dla każdego gospodarstwa domowego. Aby obniżyć koszty ogrzewania, nie wystarczy zamontować nowoczesne źródła ciepła, ale trzeba również ocieplić budynek, dzięki czemu Twój dom będzie bardziej oszczędny pod względem energetycznym.

Poznaj zasady programu, korzystając z:
1. Strony www.czystepowietrze.gov.pl (podstawowe informacje, dokumenty, szkolenia).
2. Ogólnopolskiej infolinii: 22 340 40 80 w dni robocze, 8:00-16:00 (pytania dotyczące zasad programu).
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
4. Punktu konsultacyjno-informacyjnego, który znajduję się w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckim i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00, tel. 89 761 13 22. LINK
5 Banku, który oferuje Kredyt Czyste Powietrze, zgodnie z informacjami na stronie www.czystepowietrze.gov.pl).

Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku:
czy wymaga wymiany źródła ciepła?
— masz starego kopciucha i chcesz zainstalować nowe, zgodne z wymaganiami prawa, urządzenie grzewcze
czy wymaga docieplenia, czyli termomodernizacji?
— możesz dostać na to dotację nawet jeśli masz już nowoczesny piec, który spełnia wymogi programu; w ocenie potrzeb związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacji domu pomoże Ci np. gminny doradca energetyczny.

Przygotuj niezbędne dokumenty:
— księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własności budynku;
— zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy);
— zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania);
— zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
Fot. Thaut Images - stock.adobe.com

Dla kogo:
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tys. zł

3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł z PREFINANSOWANIEM do 79 tys. zł

Na co:
Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotację można otrzymać m.in. na: docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

Uzyskaj dodatkowe informacje:
wybierz zakres przedsięwzięcia: nowe źródło ciepła, inne niezbędne elementy np. instalacja c.o. lub c.w.u, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi,
— skorzystaj z listy zum.ios.edu.pl (to lista urządzeń i materiałów zgodnych z programem)
— skorzystaj z kalkulatora dotacji i kalkulatora grubości izolacji dostępnych na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/pomoc
— przeczytaj dokumenty: program priorytetowy, regulamin, instrukcja wypełniania wniosku, dostępne na Portalu Beneficjenta WFOŚIGW.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
a) w formie dotacji:
 • elektronicznie i papierowo przez Portal Beneficjenta – we właściwym WFOŚiGW wniosek możesz złożyć za pośrednictwem gminy (w gminnym punkcie konsultacyjno- -informacyjnym)
• wyłącznie elektronicznie przez portal Gov.pl

b) w formie DOTACJI Z PREFINANSOWANIEM za pośrednictwem serwisu GWD
— wypełnienie elektroniczne wniosku i wysyłka z elektronicznym podpisem lub
— wypełnienie elektroniczne, wydruk i z ręcznym podpisem wysyłka do WFOSiGW w formie papierowej lub przekazanie do WFOSiGW przez punkt gminny

c) łącznie w formie kredytu bankowego i dotacji: wniosek wypełniasz w okienku bankowym (lista banków dostępna jest na stronie www.czystepowietrze.gov.pl)

Kolejne kroki:
Po zawarciu umowy i zrealizowaniu inwestycji, złóż wniosek o płatność.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5