Rada Miasta w Bartoszycach nie zagłosuje nad nadaniem nazw

2022-01-27 11:00:00(ost. akt: 2022-02-01 08:54:36)
Radni zdecydowali o zdjęciu z obrad głosowania nad nazwami rond i mostów

Radni zdecydowali o zdjęciu z obrad głosowania nad nazwami rond i mostów

Autor zdjęcia: redakcja

Radni zdecydowali o zdjęciu z obrad uchwał o nazwach mostów i rond. Wniosek złożył Tadeusz Azarewicz.
Radny Tadeusz Azarewicz wycofał swój wniosek o nadanie nazw mostom i rondom. Jednocześnie przeprosił za wycofanie radnych, którzy wcześniej pod wnioskiem się podpisali. Radny nie uzasadnił powodów swojej decyzji, jednak zadeklarował, że pojawi się na każdej Komisji, by o przyczynach wycofania wniosku poinformować. Jednocześnie Tadeusz Azarewicz przeprosił wszystkich mieszkańców, którzy prosili go o nadanie proponowanych nazw.

Wniosek o zdjęcie z obrad projektów uchwał sformalizowała radna Ewa Pisarska informując jednocześnie, że wniosek o zdjęcie głosowania nad uchwałami uzyskał pozytywną opinię Komisji do spraw samorządowych i bezpieczeństwa.

Za zdjęciem głosowania nad projektami uchwał zagłosowało 16 radnych. Ewa Kapusto, Marek Lidziński i Urszula Kaczmarek byli nieobecni.

Tym samym sprawa została zdjęta z obrad Rady Miasta. Nie pojawił się wniosek o przeprowadzenie konsultacji.

Znamy kulisy wycofania projektów uchwał.


Klub radnych „Nasze Miasto” przygotował swoje stanowisko w tej sprawie i złożył je na ręce przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Dubickiego i burmistrza Piotra Petrykowskiego. Jednocześnie zwrócił się do Tadeusza Azarewicza z prośbą o wycofanie wniosku.

Radne uważają, że konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych – przy jednoczesnym przeprowadzeniu kampanii informacyjnej – wśród mieszkańców Bartoszyc.

Przypomnijmy, że w skład Klubu „Nasze Miasto” wchodzą: Katarzyna Basak, Ewa Kapusto, Joanna Adamczyk i Grażyna Baranowska. Wszystkie radne - poza Ewą Kapusto - wcześniej złożyły podpisy pod wnioskiem o nadanie nazw. Katarzyna Basak zaznaczyła przy tym, że nie zgadza się tylko z propozycją nazwy nowego mostu "Polaka - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego”.
dar

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5