Mieszkańcy Bartoszyc więcej zapłacą za ogrzewanie. COWIK czeka na dezyzję

2021-12-08 10:00:00(ost. akt: 2022-01-14 10:28:07)

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

FINANSE || Rekordowo rośnie inflacja, zmianie ulegają ceny produktów i koszty utrzymania lokali. Od grudnia obowiązują nowe stawki za wodę i ścieki. COWIK oczekuje na zgodę na zmianę opłat za ciepło. Ile zapłacą mieszkańcy Bartoszyc?
Od 2 grudnia zmieniły się opłaty za wodę i zgodnie z zatwierdzoną taryfą, ustalono ceny na okres 3 lat. Cena wody na najbliższe 12 miesięcy została obniżona 7 groszy za metr sześcienny, zaś cena ścieków wzrosła o 22 grosze. Jednocześnie spadły ceny abonamentów w niektórych grupach taryfowych.

— Praktycznie bilansuje się to na zero — mówi Wojciech Malicki, Prezes Spółki COWIK. — Przy uwzględnieniu ceny wody, ścieków oraz abonamentów dla większości Odbiorców końcowych koszty nie ulegną zmianie lub wzrost będzie znikomy.

W przypadku opłat za ciepło Spółka od czerwca wciąż oczekuje na zatwierdzenie taryfy.

— Ceny ciepła są zatwierdzane raz w roku przez Urząd Regulacji Energetyki. Taryfa zatwierdzona jest na okres przyszły, dlatego obecnie mieszkańcy płacą zaniżoną cenę.

Mieszkańcy Bartoszyc ponoszą jedne z najniższych kosztów ogrzewania mieszkań w regionie. Składają się na to stawki opłat oraz sposób eksploatowania sieci i węzłów ciepłowniczych, gdyż doprowadzana jest taka ilość ciepła, która jest niezbędna do zapewnienia komfortu cieplnego.

Na koszty, które ponoszą mieszkańcy wpływa wiele elementów. W Bartoszycach są one niższe, niż w innych miastach. W przypadku centralnego ogrzewania w Bartoszycach zastosowano automatykę, dzięki czemu temperatura w grzejnikach jest dopasowana do warunków zewnętrznych.

Fot. Dariusz Dopierała

— O włączeniu i wyłączeniu ogrzewania — mówi Mariusz Milaniuk, główny specjalista ds. inwestycyjno- rozwojowych — decyduje odbiorca. Jeśli odbiorca ma życzenie, aby ciepło było dostarczane przez cały rok, na jego wniosek zapewniona jest nieprzerwana dostawa ciepła. Oznacza to, że w przypadku spadku temperatury poza sezonem grzewczym ciepło będzie automatycznie dostarczane. Dlatego nawet poza sezonem grzewczym grzejniki mogą być ciepłe, przy obniżeniu temperatury na zewnątrz. Odbiorca może też złożyć wniosek o wyłączenie ogrzewania poza sezonem grzewczym. Wówczas wyłączenie jest "fizyczne", tj. za pomocą zaworów.
Wzrost kosztów produkcji i dystrybucji ciepła rozpoczął się na początku roku. Mają nie niego wpływ między innymi ceny węgla, które wzrosły o 70% wobec ubiegłego roku, ceny energii elektrycznej która wzrosła około 33% oraz ceny uprawnień do emisji CO2, których wysokość reguluje giełda. W stosunku rocznym wzrosły one w ciągu roku z około 24 do 80 € za tonę CO2.

— Koszt uprawnień do spalenia 1 tony węgla — kontynuuje Prezes COWIK — przekracza koszt jego zakupu. Zakup tony węgla oznacza zakup niemal dwóch ton uprawnień do emisji CO2.

— Można zmniejszyć koszt uprawnień do emisji?
— Tak, przy zmianie źródła ciepła— odpowiada Prezes COWIK — Obecnie głównym paliwem dla nas jest węgiel kamienny. Poza tym mamy kilka kotłowni na gaz, którego cena też rośnie. Rezygnacja z kotłów na węgiel powinna oznaczać jednoczesne uruchomienie ciepłowni na biomasę. Szacowany koszt budowy ciepłowni z dwoma kotłami po 5 megawatów wynosi około 25 milionów złotych. Rozpoczęliśmy projektowanie ciepłowni na biomasę, na zrębki drzewne. Jeżeli zostaną pozyskane środki na sfinansowanie inwestycji, zostanie ona zrealizowana w okresie dwóch lat. Zmniejszy to koszty, o ile się nie zmieni stan prawny.

— W jaki sposób mieszkańcy mogą obniżyć swoje koszty za ogrzewanie?
— W przypadku centralnego ogrzewania obniżenie kosztów jest dosyć trudne. Niezbędna jest termomodernizacja budynku tj. m.in. ocieplenie bloku, wymiana stolarki okiennej. W celu obniżenia mocy zamówionej należy sporządzić audyt energetyczny. Mamy tak ustawione parametry, że nie przegrzewamy mieszkań, w związku z czym nie narażamy mieszkańców na nadmierne koszty ogrzewania.

— O ile wzrosną opłaty za centralne ogrzewanie w planowanej nowej taryfie na ciepło?
— Planowany średni wzrost wyniesie 37,5%. W każdej chwili mamy również prawo wystąpić o korektę taryfy, jeśli sytuacja jest dynamiczna, na przykład gwałtownie zmienią się ceny emisji CO2. Praktycznie nie jest to wykonywane częściej niż raz w roku. Już teraz dostawca węgla napisał do nas wniosek o negocjacje ceny. Podwyżka nie może obowiązywać wstecz, czyli tegoroczne koszty nie zostaną wyrównane. Prawdopodobnie nowa cena będzie obowiązywała od 1 stycznia. Corocznie przed upływem 12 miesięcy od zatwierdzenia taryfy jesteśmy zobowiązani złożyć kolejny wniosek o nową taryfę opłat za ciepło.

Struktura udziału głównych kosztów w produkcji i dystrybucji ciepła w COWIK za okres od 01.01 do 31.10. br. przedstawiał się następująco:
— koszty stałe prowadzonej działalności wynoszą 41 %, w tym amortyzacja 7%, łączne koszty wynagrodzeń pracowników 16%, podatki i czynsz dzierżawny 4%, usługi remontowe, materiały do eksploatacji i remontów -7%, koszty ogólne – 7%.
— koszty zmienne prowadzonej działalności wynoszą 59%, w tym energia elektryczna 3%, opał 18%, uprawnienia do emisji CO2 i opłaty środowiskowe 38%.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5