Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra "Rodziny i Polityki" Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa - edycja 2021.

2021-07-09 14:18:21 (ost. akt: 2021-07-09 14:21:38)   Artykuł sponsorowany
O programie
Szczegóły programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2021 roku program jest realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021 r.
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt dzienny: 97 920 zł. Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt całodobowy: 17 136 zł.

Dla kogo
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Gdzie się zgłosić
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie zgłoszenia GOPS może przyznać usługę opiekuna

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5