Premier Donald Tusk odwiedzi jutro Bartoszyce

2014-04-05 15:09:01 (ost. akt: 2014-04-05 15:29:15)
Donald Tusk zamierza odwiedzić Bartoszyce i przejście graniczne w Bezledach.

Donald Tusk zamierza odwiedzić Bartoszyce i przejście graniczne w Bezledach.

Autor zdjęcia: Archiuwm GO/pk

Premier Donald Tusk chce przyjrzeć się bliżej problemom związnym z małym ruchem granicznym oraz sprawie drugiego mostu dla Bartoszyc. 6 kwietnia o godz. 11 spotka sie z mieszkańcami w MDK.
Jutro (6 kwietnia) w godzinach przedpołudniowych w Bartoszycach oraz na polsko-rosyjskim przejściu granicznym Bezledy - Bagrationowsk przebywał będzie premier Donald Tusk.

Jak udało nam się dowiedzieć, przedmiotem wizyty premiera jest mały ruch graniczny. Podczas spotkania z premierem poruszony zostanie tez temat drugiego mostu dla Bartoszyc.

O godz. 11:00 w Młodziezowym Domu Kultury w Bartoszycach odbędzie się spotkanie z premierem. Jeśli masz pytanie do premiera przyjdź na to spotkanie!

Aby wziąć udział w spotkaniu należy jednak przyjść odpowiednio wcześniej. Każdy z uczestików będzie bowiem poddany kontroli przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

and

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze (26) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. kaowiec #1382905 | 95.41.*.* 25 kwi 2014 21:51

  Należy się cieszyć , że Pan PREMIER nas odwiedził -:)

  odpowiedz na ten komentarz

 2. 4.017,75zł średnia krajowa #1378102 | 212.200.*.* 18 kwi 2014 09:46

  Dziękuję Ci o SłońcePeru, że Kraj Nasz mlekiem i miodem płynie W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2% i wyniosło 4.017,75 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1% w ujęciu miesięcznym i wyniosło 5.515,4 tys. osób, podał GUS.

  odpowiedz na ten komentarz

 3. Andrzej #1368977 | 178.183.*.* 6 kwi 2014 19:48

  Wypowiedź Pana Premiera ""po każ­dych stu­diach można zna­leźć dobrą ro­bo­tę o ile się jest do­brym fa­chow­cem"" na pytanie maturzysty jest jednoznaczna. 30 % (bo takie jest bezrobocie) mieszkańców Bartoszyc nie jest fachowcami. Czyli... jest do niczego?

  odpowiedz na ten komentarz

 4. student #1368882 | 83.9.*.* 6 kwi 2014 17:13

  tak rzecze premier :- Kiedy po­rów­nu­je­my dane (o) emi­gru­ją­cych za pracą z 2007 roku i 2013 roku, to widać, że licz­ba ta spa­dła o 100 tys. To nie­wie­le, ale jest ja­kieś świa­teł­ko w tu­ne­lu - po­wie­dział na spo­tka­niu z miesz­kań­ca­mi Bar­to­szyc Do­nald Tusk py­ta­ny przez jed­ne­go z miesz­kań­ców, kiedy z Pol­ski prze­sta­ną wy­jeż­dżać fa­chow­cy. REKLAMA Pre­mier przy­znał, że lu­dzie będą wy­jeż­dżać za gra­ni­cę do­pó­ty, do­pó­ki będą tam znaj­do­wać pracę le­piej płat­ną niż w kraju - Teraz pol­ski pra­co­daw­ca nie da tyle co duń­ski czy ho­len­der­ski, ale go­ni­my Eu­ro­pę. Sądzę, że do­go­ni­my ich za 7-9 lat. Wtedy - sądzę, że do­go­ni­my śred­nią eu­ro­pej­ską - mówił pre­mier i po­wie­dział, że jego zda­niem do Pol­ski już wkrót­ce będą przy­jeż­dża­li za pracą lu­dzie z mniej roz­wi­nię­tych kra­jów. Bar­to­szy­ce od lat są po­wia­tem, w któ­rym bez­ro­bo­cie prze­kra­cza 30 proc. Na py­ta­nie ma­tu­rzy­sty o ogra­ni­cze­nie miejsc na stu­diach, po któ­rych nie ma pracy, pre­mier po­wie­dział, że "po każ­dych stu­diach można zna­leźć dobrą ro­bo­tę o ile się jest do­brym fa­chow­cem". - Nikt mło­dych ludzi z od­po­wie­dzial­no­ści za wybór drogi ży­cio­wej, drogi kształ­ce­nia, nie zwol­ni - po­wie­dział Tusk i dodał, że "samo wy­kształ­ce­nie szla­chet­nym nie czyni (...) Jak się robi do­brze, to się za­ro­bi".

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

 5. emerytka do Gag #1368820 | 176.97.*.* 6 kwi 2014 15:39

  Gag, mylisz się bardzo, nie mam pod spódnicą papierosów. Mam za to emeryturę po 40 lata ciężkiej pracy / i na etacie i prowadząc swoją własną działalność gospodarczą/. Ja widzisz nie mam potrzeby a także zdrowia na handel papierosami, ale podziwiam osoby, które to robią, one przynajmniej starają się sami nakarmić swoje rodziny i nie wyciągają rąk jak inni po pieniądze podatników. Do bezrobocia i znacznej nędzy doprowadziły m.in. nieudolne rządy Tuska i jego kompanów. Co ministerstwo , to korupcja z reguły zamiatana pod dywan oraz trw3onienie pieniędzy podatników. Wstydzę się, że głosowałam na PO, jako na mniejsze zło. Moja rada dla Gag - naucz się czytać ze zrozumieniem i nie poniżaj starych ludzi.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-3) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  Pokaż wszystkie komentarze (26)
  2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5