Żydowo. "Leć orle nad polską ziemię..."

2013-11-12 11:14:30 (ost. akt: 2013-11-12 11:31:59)
W tym roku mija 95. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – wydarzenia uznawanego za najważniejsze w naszej historii. Na tę okoliczność, uczniowie starszych klas naszej szkoły przygotowali uroczysty montaż słowno – muzyczny.
Dla społeczności szkolnej było to utrwalenie najważniejszych wydarzeń historycznych z przeszłości narodu polskiego, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego a także kształtowanie postaw patriotycznych.

Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Już w okresie międzywojennym w dniu tym odbywały się połączone uroczystości państwowe i kościelne. Obecnie, od 1989 roku, dzień ten jest także ustawowo dniem wolnym od pracy.

To symboliczna data - święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie. Nie sposób jednak określić jednoznacznie, którego dnia państwo to zaistniało ostatecznie. Tworzyło się bowiem powoli.

II Rzeczpospolita odradzała się dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu poświęceniu narodu polskiego, który walczył o niepodległość w powstaniach narodowych jak: Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe, Krakowskie i Styczniowe. Współuczestniczył on też w walkach innych narodów o wolność.


D. K.

 

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5