Radni wyrazili poparcie dla wschodniego wariantu obwodnicy Olsztyna

2023-04-26 14:03:02(ost. akt: 2023-04-26 15:18:26)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Sprawa wydaje się być przesądzona, zgodnie z decyzją GDDKiA północna obwodnica Olsztyna będzie obiegała miasto od zachodu. Władze stolicy Warmii nie chcą się się zgodzić z tą decyzją, która ich zdaniem jest niekorzystna dla mieszkańców m.in Zatorza.
Budowa obwodnicy na wschodzie Olsztyna to przede wszystkim szansa na „rozkręcenie” Olsztyńskiego Parku Przemysłowego, który ma powstać w tej części miasta. Jednocześnie jednak olsztyński ratusz stwierdził, że miasto nie ma możliwości sfinansowania budowy obwodnicy w swoich granicach administracyjnych, co wynika z przepisów. W zarekomendowanym przez projektantów wariancie w korytarzu wschodnim miasto musiało zapłacić aż za ok. 7 km z 16-kilometrowej obwodnicy.

Gmina Dywity też oświadczyła, że nie dysponuje środkami na sfinansowanie budowy na swoim terenie odcinka drogi niebędącego drogą krajową. Chodziło tu o obwodnicę Dywit, czyli połączenie północnej obwodnicy Olsztyna z drogą 51 o długości w zależności od wariantu od 3,7 do 6,3 km. Obie obwodnice miały stanowić pewną całość. To zaważyło na tym, że drogowcy odstąpili od korytarza wschodniego i tym samym rekomendowanej na pierwszym miejscu przez projektanta kombinacji wariantów z korytarza wschodniego obwodnic Olsztyna z obwodnicą Dywit. W efekcie wybrali wariant zachodni i zrezygnowali z budowy obwodnicy Dywit.

Jeszcze kilkanaście dni temu Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad stanowczo deklarowała, że wybór wariantu zachodniego jest ostateczny. — Analiza wielokryterialna wskazała jako najlepszy wariant O6+D4 w korytarzu wschodnim. Kolejne miejsca w rankingu zajęły wszystkie warianty w korytarzu zachodnim, natomiast pozostałe warianty w korytarzu wschodnim uzyskały gorsze notowania od wariantów w korytarzu zachodnim — wskazywał Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA w piśmie do prezydenta Olsztyna.

Teraz drogowcy skupili się na wyborze jednego z wariantów zachodniego przebiegu obwodnicy. Muszą tutaj zmierzyć się między innymi z mieszkańcami podolsztyńskiego Łupstychu, którzy chcą odsunięcie obwodnicy od ich wsi.
Prezydent Piotr Grzymowicz nie rezygnuje jednak z próby powrotu do rozmowy o wariancie wschodnim w wersji akceptowalnej dla miasta, czyli zakładającej mniejszy udział finansowy Olsztyna. Prezydent podczas swoich wypowiedzi wielokrotnie podkreślał, że jego celem będzie przekonanie GDDKiA do wyboru takiego przebiegu wariantu wschodniego, który będzie kompromisem dla wszystkich stron. Z informacji, które udało nam się uzyskać, wynika, że drogowcy zaakceptowali propozycję prezydenta Olsztyna i do spotkania dojdzie 28 kwietnia; obydwie strony potwierdzają ten termin.

Rada Miasta wspiera prezydenta


Na dzisiejszej (środa 26 kwietnia) sesji Rady Miasta radni Olsztyna po długiej i burzliwej dyskusji przyjęli wspólne stanowisko ws. poparcia wschodniego przebiegu obwodnicy Olsztyna o następującej treści:

Na wczorajszej (środa 26 kwietnia) sesji Rady Miasta radni Olsztyna po długiej i burzliwej dyskusji przyjęli wspólne stanowisko ws. poparcia wschodniego przebiegu obwodnicy Olsztyna o następującej treści:

Rada Miasta Olsztyna wyraża zdecydowane poparcie dla wschodniego przebiegu obwodnicy Olsztyna, jako jedynego realizującego cele wskazywane przy opracowywaniu Studium Korytarzowego. Przebieg wschodni nie jest koncepcją z ostatniej chwili. Taki przebieg był planowany od samego początku projektowania budowy obwodnicy Olsztyna. Obwodnica na odcinku północno- wschodnim nie powstała tylko dlatego, że skutecznie podważono procedury projektowe Generalnej Dyrekcji Drög Krajowych | Autostrad.

Przebieg wschodni obwodnicy jako jedyny realizuje założenia dotyczące "zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Olsztyna i okolic". Ten przebieg, jako jedyny jest szansą na aktywizację dziesiątek hektarów terenów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prywatnych inwestorów gminy Olsztyn przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe. Jedynie możliwość korzystania z dojazdu obwodnica jest szansą na wykorzystanie tych terenów dla założonych celów

Należy brać pod uwagę dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w północno-wschodniej części Olsztyna na terenach południowych gminy Dywity oraz duże potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenach północno-wschodnich Olsztyna Potencjalna liczba korzystających z obwodnicy pojazdów tranzytowych oraz dojeżdżających do wspomnianych terenów przemysłowych, jak również pojazdów mieszkańców gminy Dywity i Olsztyna powinna stanowić wystarczające uzasadnienie do budowy na odcinku do drogi krajowej TIT dróg IMM kategori ekspresowej.

Wschodni przebieg obwodnicy pozwoli nie tylko na zmniejszenie ruchu tranzytowego przez Olsztyn z kierunku Dobrego Miasta, ale również na wyprowadzenie z terenu miasta ruchu tranzytowego mieszkańców Olsztyna gminy Dywity Spowoduje to wzrost bezpieczeństwa i zmniejszenie natężenia Ruchu całym północnym obszarze Olsztyna

Podkreślamy jeszcze raz, ze jedynie przebieg obwodnicy wschodnim korytarzem w pełni realizuje zalożone cele powstania tej obwodnicy. Przebieg korytarzem wschodnim przyczyni się również do rozwoju przedsiębiorczości, na terenach których potencjał inwestycyjny od lat czeka na dokończenie przerwanej budowy obwodnicy. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej jest jednym ze wskazanych celów budowy obwodnicy

Rada Miasta Olsztyna podtrzymuje opinię wyrażoną w stanowisku w sprawie wyrażenia sprzeciwu odnośnie rozwiązań drogowych zmierzających do przeprowadzenia północnej obwodnicy Olsztyna przez Las Miejski kompleksy leśne stanowiące otulinę Miasta.

Rada Miasta Olsztyna popiera wnioski i argumenty Prezydenta Miasta przedstawione w stanowisku w sprawie decyzji GDDKIA o wyborze wariantów obwodnicy Olsztyna.

Radni jednogłośnie poparli stanowisko 22 głosami za. Trzech radnych było nieobecnych.

Karol Grosz

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Psulek #3109501 26 kwi 2023 20:59

    Kompromis proponowany przez radnych jest rodem z "Samych swoich": Dyrekcja dróg dyrekcją, ale obwodnica musi być po naszej (tj. wschodniej) stronie. Jaki kompromis? Jakie ustępstwa?

    odpowiedz na ten komentarz