Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości oraz prawa do użytkowania wieczystego działek.

2021-09-26 12:00:00 (ost. akt: 2021-09-27 10:31:25)   Artykuł sponsorowany
Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości budynkowej o funkcji biurowej oraz prawa do użytkowania wieczystego działek o numerze ewidencyjnym nr 180, 181, 183/1 do dnia 27.07.2078r. Działki o powierzchni 0,1200 ha oraz 208,50 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji biurowej znajdujących się w miejscowości Elbląg, przy ulicy Mazurskiej 2.
Użytkownikiem wieczystym działki o numerze ewidencyjnym: 180, 181, 183/1 o powierzchni 0,1200 ha działki oraz właścicielem budynku o 208,50 m2 powierzchni użytkowej znajdujących się w miejscowości Elbląg, przy ulicy Mazurskiej 2 (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) jest Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.

Dla nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 180, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr EL1E/00024318/9.
Dla nieruchomości składającej się z działek 181 i 183/1 Sąd Rejonowy w Elblągu
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr EL1E/00033689/6.
Nieruchomość gruntowa stanowią:
- działka nr 180 o pow. 448 m2,
- działka nr 181 o pow. 340 m2,
- działka nr 183/1 o pow. 412 m2,
o łącznej powierzchnia 1200 m2.

Obrazek w tresci

Działka nr 180: Teren działek to prostokąt o płaskim ukształtowaniu. Na działce postawiony jest budynek o funkcji biurowej. Od strony wschodniej, na granicy działki przebiega ogrodzenie boiska szkolnego. Od strony południowej, działka przylega do wewnętrznej drogi dojazdowej.
Działka nr 181: Teren płaski o nieregularnym kształcie. Działka od strony północno-zachodniej, na całej granicy przylega do ciągu pieszego. Nadziałce znajduje się część budynku biurowego.
Działka nr 183/1: Teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Działka ma kształt trójkąta. Teren płaski. Działka od strony północnej-zachodniej, na całej granicy przylegają do ciągu pieszego. Od strony południowej działka przylega do wewnętrznej drogi dojazdowej.

Budynek o funkcji biurowej to parterowa zabudowa z podpiwniczeniem oraz poddaszem użytkowym. Budynek wpisany do rejestru zabytków, podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, pod numerem 330/94 decyzją 51/79 z dnia 17.01.1979 r.

Przez cenę wywoławczą Organizator konkursu ofert rozumie cenę netto powiększoną o podatek VAT, o ile z przepisów aktualnie obowiązujących wynikała będzie konieczność jego naliczenia i odprowadzenia.

Wszelkie informacje na temat regulaminu konkursu ofert, można uzyskać od Organizatora w formie elektronicznej pisząc na adres warminskomazurska@zhp.pl.

Konkurs ofert ważny do 15 listopada 2021 r.