Ruszyły granty na lokalną e-kulturę

2021-04-28 08:12:40 (ost. akt: 2021-05-13 13:52:09)
Pandemia wywróciła do góry nogami zasady funkcjonowania wszystkich instytucji kultury. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się domy, centra i ośrodki w małych miejscowościach i na wsiach. Praktycznie z dnia na dzień zostały pozbawione bezpośredniego kontaktu z publicznością. Jak ułatwić im skuteczne przeniesienie działań do Internetu? Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie.
Cyfryzacja to nie tylko chwilowa potrzeba, która wynika z obostrzeń pandemii. Już od kilku lat obserwujemy ciągle rosnące zainteresowanie e-kulturą. Obecność w sieci stwarza większe możliwości dotarcia do nowych odbiorców. Ale też stawia instytucje kultury przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Jak pomóc samorządowym centrom kultury w skutecznym uruchomieniu działań on-line?
Odpowiedzią jest projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany z programu Polska Cyfrowa (POPC). To ponad 31 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na szkolenia i doposażenie samorządowych instytucji kultury.

KOMPLEKSOWA POMOC Z PROGRAMU POLSKA CYFROWA
ZAKUP WYPOSAŻENIA + SZKOLENIA PRACOWNIKÓW


Dla kogo granty na e-kulturę?
• Dla domów, centrów i ośrodków kultury o statusie samorządowej instytucji kultury.
• Preferencje dla placówek działających na wsiach lub w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców – szczególnie tych oddalonych od dużych ośrodków miejskich.


200 LOKALNYCH OŚRODKÓW KULTURY OTRZYMA POMOC
CO NAJMNIEJ 400 PRACOWNIKÓW SKORZYSTA ZE SZKOLEŃ


Na co możesz przeznaczyć pieniądze?
Załóżmy, że dom kultury w małej miejscowości, oddalonej o 60 km od Białegostoku, chce przenieść do Internetu sobotnie zajęcia plastyczne dla dzieci. Dzięki grantowi na e-kulturę z Programu Polska Cyfrowa kupi wyposażenie multimedialne, oprogramowanie do transmisji on-line i wszelkie niezbędne sprzęty. Opłaci też szkolenia z jego obsługi. Ale to nie koniec! Potrzebne są również wiedza i zupełnie nowe umiejętności. Kontakt z publicznością on-line ma swoją specyfikę. Pracownicy domu kultury muszą ją poznać. Pomoże w tym kompleksowy program szkoleniowy dotyczący prowadzenia działalności w sieci. Z przyznanego dla instytucji kultury grantu będzie można opłacić również indywidualne specjalistyczne szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb konkretnej placówki. Co jeszcze możesz sfinansować? Sam zobacz!

https://m.wm.pl/2021/04/orig/infografika-do-konwersja-cyfrowa-26-04-21-1-2-2-709316.jpg


PIENIĄDZE Z GRANTU MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA:
• zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania,
• zakup lub amortyzację sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line
(m.in. sprzętu audio-video czy nagłośnieniowego),
• zakup wyposażenia cyfrowego:
• sal multimedialnych i sprzętów wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość, która łączy świat realny z generowanym komputerowo obrazem (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie),
• do realizacji transmisji on-line,
• do realizacji telewizyjnych i innych działań multimedialnych (np. oświetlania wybranych obiektów za pomocą projektora),
• do studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
• zakup niezbędnego oprogramowania oraz licencji,
• dostosowanie działań i form przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np:
• sprzęt, który ułatwia osobom z niepełnosprawnościami słyszenie (pętle indukcyjne),
• przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
• przygotowanie filmów w PJM (polskim języku migowym), SJM (systemie językowo-migowym) i SKOGN (sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych),
• przystosowanie stron internetowych lub aplikacji mobilnych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
• szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracowników instytucji kultury.

Dzięki tak kompleksowej pomocy każdy gminny ośrodek kultury będzie mógł oferować swoje usługi w formie cyfrowej. A jak ważny jest dostęp do e-kultury, przekonujemy się każdego dnia trwania pandemii.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Minimalna wartość grantu – 80 tys. zł
Maksymalna wartość grantu – 200 tys. zł

Nie musisz we wniosku deklarować wkładu własnego. Opisane w aplikacji potrzeby Twojej instytucji mogą być w 100% finansowane z pieniędzy grantowych.

Dodatkowo, Narodowe Centrum Kultury (NCK), odpowiedzialne za udzielanie grantów, zapewni Ci niezbędne wsparcie. Dzięki tej pomocy:
• zrobisz zestawienie potrzeb swojej instytucji i oczekiwań lokalnej społeczności,
• sprawnie przejdziesz przez cały proces cyfryzacji placówki,
• zdobędziesz niezbędną wiedzę poprzez udział w szkoleniach.

Jak przygotować się do udziału w ogólnopolskim projekcie cyfryzacji domów kultury?
Konkurs grantowy dla domów, centrów i ośrodków kultury wystartował 16 kwietnia!
Będzie trwał do 21 maja 2021 roku.
Jeśli mieszkasz w małej miejscowości i chciałbyś, żeby wasz lokalny dom kultury działał w sieci – przekaż tę informację dalej.
A jeśli jesteś pracownikiem takiej placówki – działaj! Zastanów się, jaki zakres działalności chciałbyś przenieść do Internetu. Poznaj potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
Z taką wiedzą spokojnie złożysz wniosek o grant na cyfryzację dla samorządowych instytucji kultury finansowany z Programu Polska Cyfrowa. Warto to zrobić już teraz! Pamiętaj, że liczba osób, które korzystają z e-kultury dynamicznie rośnie. I to się już nie zmieni – nawet po zakończeniu pandemii.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na:
nck.pl/konwersjacyfrowadk
e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl

Materiał informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

https://m.wm.pl/2021/04/orig/belka-mfipr-1920x300px-72-1-709312.jpg

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD