Z nami możesz więcej!

2020-10-17 12:00:00 (ost. akt: 2021-09-06 13:26:14)
W Polsce kobiety stanowią mniej niż 15 procent w zarządach aż ośmiu z dziesięciu największych banków. W zarządach trzech z nich nie znajdziecie ani jednej kobiety! W działania przeciw tym nierównościom mocno angażuje się Citi — tutaj liczą się kompetencje, a nie płeć.
Obrazek w tresci

Citi jest jedną z największych instytucji finansowych na świecie, a w naszym kraju prowadzi działalność poprzez dwie spółki cieszące się ugruntowaną pozycją. Obie spółki od lat wspierają ambicje kobiet, dbają o równe wynagrodzenia za tę samą pracę oraz o właściwą reprezentację kobiet w kadrze menadżerskiej. To nie są tylko słowa. W skład zarządu Citi Handlowego wchodzi siedem osób — czterech mężczyzn i trzy kobiety. Obecność kobiet na stanowiskach menadżerskich to niemal 50 procent, natomiast udział kobiet w całej organizacji to ponad 63 procent. W Citibank Europe Plc (centrum usług wspólnych, działającym od lat również w Olsztynie) kobiety zajmują 40 procent stanowisk menadżerskich, natomiast w komitecie zarządzającym centrum, w skład którego wchodzi 15 osób, siedem to właśnie panie.

Obie spółki łączą ta sama polityka i podobne wartości. Dążymy do utrzymania relacji pół na pół i stosujemy równościowy stosunek wynagrodzeń — to jasny przekaz ze strony Citi, także jego olsztyńskich oddziałów. I rzeczywiście, słowa wprowadzane są w życie, a przykładów nie brakuje.

Citi w Polsce od kilku lat jest stałym patronem Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest. Ten coroczny cykl warsztatów i spotkań nie tylko z interesującymi osobami, ale i sztuką, skierowany jest do wszystkich kobiet z Olsztyna i regionu: pełnych pasji, ciekawych świata i otwartych na zmiany. To właśnie w ramach ubiegłorocznego BabaFestu, Citi organizowało warsztaty dla kobiet wspierające je w rozwoju zawodowym — od tworzenia profesjonalnego CV, przez porady związane z biznesowym dress code po zagadnienia dotyczące języka korporacji. W tym roku, mimo ograniczeń związanych z koronawirusem, BabaFest wystartował, zmieniając nieco formułę, a grupa Citi, jak co roku od 5 lat, nadal wspiera to wydarzenie.

To oczywiście nie wszystko! Bank konsekwentnie inwestuje w działania wspierające przedsiębiorczość kobiet, bo jak wynika z badań Citi, zniesienie barier aktywności zawodowej kobiet w krajach rozwiniętych pozwoliłoby na zwiększenie wzrostu gospodarczego o 6 procent, a w regionach rozwijających się nawet o 20 procent.

Obrazek w tresci

Citi jest również wierne zasadom równości w dostępie do awansu, benefitów, możliwości rozwoju i szkoleń.

Dowody na to widać często i w różnych miejscach. Laureatem pierwszej w Polsce edycji konkursu Male Champion of Changes – oceniającego zaangażowanie we wspieranie kobiet – został Sławomir S. Sikora, który kieruje polską działalnością Citi.
— W Citi wynagrodzenia, awans oraz rozwój nie mają płci. Zasadą jest, że kobiety oraz mężczyźni na równorzędnych stanowiskach mają być wynagradzani tak samo, zgodnie z kompetencjami — mówił Sławomir Sikora, odbierając statuetkę Male Champion of Change.

Dobrze wiedzieć, że taka instytucja stawia na równość wynagrodzeń, ponieważ nadal docierają do nas niepokojące dane. Jak podaje World Economic Forum, parytet płacowy wciąż okazuje się trudny do osiągnięcia. Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są trwałą formą nierówności płci w miejscu pracy. Global Gender Gap Index 2020 pokazuje jasno, że postęp w kierunku zlikwidowania różnic w tym aspekcie zatrzymał się. Żaden kraj nie osiągnął jeszcze parytetu płac. Różnice przedstawione w raporcie World Economic Forum są dość duże. Globalny średni dochód kobiety wynosi bowiem około 11 tys. dolarów, podczas gdy średni dochód mężczyzny to aż 21 tys. dolarów.

W jaki zatem sposób Citi w Polsce zapewnia realizację idei równych szans i możliwości?

Po pierwsze, nie tylko dba o budowanie różnorodnych zespołów pracowniczych, ale również opiera działania i decyzje kadrowe na ocenie wyników pracy, wiedzy, doświadczenia zawodowego, a także posiadanych umiejętności i kompetencji.
Citi zapewnia równe traktowanie w zakresie wynagrodzenia i dostępu do świadczeń pozapłacowych oraz takie same szanse dla kobiet i mężczyzn w dostępie do inicjatyw rozwojowych i szkoleń.

Pracownicy Citi znają regulamin, w którym zawarte są wszelkie informacje dotyczące zasad równego traktowania oraz zakazu wszelkich praktyk mających znamiona dyskryminacji. — Dajemy wszystkim członkom i członkiniom naszego zespołu możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii, wprowadziliśmy również wewnętrzny system wczesnego ostrzegania i zgłaszania wątpliwości etycznych, tak by nasi pracownicy zawsze czuli, że są bezpieczni i w każdej sprawie zostaną wysłuchani. Budujemy środowisko pracy, w którym każdy może być sobą i jest doceniany za swoją indywidualną kreatywność i osiągnięcia — deklarują przedstawiciele Citi.

Politykę różnorodności przyjęto również w odniesieniu do członków zarządów. — Spółki dążą do zapewnienia, iż w skład zarządów wchodzić będą kobiety i mężczyźni w różnych grupach wiekowych, reprezentujący różne kierunki wykształcenia oraz doświadczenia, zarówno zawodowego, jak i życiowego. Organizacja zaznacza, że od pięciu lat czynnie stara się motywować środowisko biznesowe do zwrócenia uwagi na aktywność zawodową kobiet i wartości, które wnoszą one do swojego miejsca pracy.

To przesłanie trafia również do naszych klientów. Dlatego od ponad pięciu lat, z udziałem współpracujących z nami firm, organizujemy specjalne spotkania dla kobiet, o tematyce związanej z women empowerment. To spotkania o charakterze networkingowym, łączące zagadnienia aktywności kobiet z inspirującymi okolicznościami — informują organizatorki z Citi.

Równość, różnorodność i otwartość na drugiego człowieka to wartości nadrzędne dla Citi w Polsce. Świadczą o tym nie tylko podejście do zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, ale i kolejne działania organizacji.
Od 2018 roku Citi jest partnerem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i wspieraja, między innymi, Natalię Partykę, czterokrotną mistrzynię paraolimpijską w tenisie stołowym, oraz Macieja Lepiatę, dwukrotnego mistrza paraolimpijskiego i czterokrotnego mistrza świata osób niepełnosprawnych w skoku wzwyż.

Działania te nie przechodzą bez echa. W ubiegłorocznej edycji prestiżowego konkursu Dobroczyńca Roku Citi zostało uhonorowane tym wyróżnieniem w kategorii sport.

Obrazek w tresci

Oczywiście sport to nie jedyna dziedzina, w której działania Citi w Polsce są doceniane.

— W 2017 roku zostaliśmy laureatem w dwóch kategoriach: wolontariat pracowniczy i nowe technologie w społecznym zaangażowaniu. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny nasze starania jako firmy zostały docenione. Różnorodność to jedna z naczelnych wartości, którymi kieruje się nasza firma – przypomina Sławomir S. Sikora.

Pod tymi słowami mogą podpisać się ci, którzy wybrali karierę i rozwój w Citi – również w ciągle rozwijających się oddziałach w Olsztynie.