Studentom będzie łatwiej napisać pracę naukową

2018-10-11 09:56:32 (ost. akt: 2018-10-11 10:00:10)

Autor zdjęcia: Arch. zespołu

Językoznawczynie z Olsztyna i Jeny postawiły przed sobą ambitne zadanie. Chcą przyjrzeć się językowi nauki. I to w wydaniu i polskim, i niemieckim.
Na Wydziale Humanistycznym UWM trwają intensywne prace. Olsztyńskie filolożki we współpracy z koleżankami z Friedrich-Schiller-Universität w Jenie przygotowują elektroniczną bazę frazeologizmów typowych dla języka nauki.


Jak zapowiadają językoznawczynie, baza będzie też pomocą dla studentów przygotowujących prace dyplomowe, ponieważ zostaną oni dzięki niej wyposażeni w środki leksykalne ułatwiające napisanie poprawnej pod względem stylistycznym i leksykalnym pracy naukowej.
Koordynacją projektu zajmują się dr Bettina Bock z Jeny oraz dr Joanna Targońska z olsztyńskiej germanistyki. W projekcie uczestniczą: dr Monika Czerepowicka (Instytut Polonistyki i Logopedii UWM), dr Magdalena Makowska oraz mgr Francis Gieseke-Golembowski oraz mgr Daniela Prutscher z uniwersytetu w Jenie.

Badaczki zajmują się tym projektem od maja 2017 roku i częścią ich pracy jest regularna wymiana doświadczeń. Służą temu spotkania robocze. Jedno z nich — opisywane przez nas w maju — odbyło się w Olsztynie. Towarzyszyły mu dwie wystawy z okazji 200-lecia jeńskiej indogermanistyki.

Międzynarodowy projekt badawczy „Interfrazeologia jako element języka nauki” finansowany jest przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.
dbp


Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/logotypy-uwm/uwm_logo1.png

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.