Pomnik poległych w czasie I wojny światowej w Jesionowie

2014-08-06 13:23:20(ost. akt: 2021-08-17 22:28:42)

Autor zdjęcia: Igor Hrywna

Pomnik poległych w I wojnie światowej stawiano w każdej większej warmińskiej czy mazurskiej wsi. Z jednej strony miały być przejawem pamięci o poległych z drugiej przypominać Warmiakom i Mazurom, że ich bliscy ginęli za Niemcy.
Dlatego większość pomników zniszczono po 1945 roku. Na pomniku nowe, dwujęzyczne tablice. Napisy:

"DEN TOTEN • ZU EHRE • DEN LEBENDEN • ZUR MAHNUNG - ZMARŁYM • KU CZCI • ŻYWYM • KU PRZESTRODZE".

ZUM GEDENKEN • AN DIE 56 TOTEN • DES KRIEGES • VON 1914-1918 • AUS • ESCHENAU • UND • KLINGERSWALDE - PAMIĘCI • 56 POLEGŁYM • W WOJNIE • 1914-1918 • Z • JESIONOWA • I • PODLEŚNEJ

Pomnik stoi obok pochodzącego z 1684 roku kościoła św. Marcina.

Jesionowo: wieś w gminie Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Inne pomniki poległych: kliknij tutaj