Regulamin. Zimowy Brzdąc 2014

2014-01-14 10:00:00 (ost. akt: 2014-01-14 15:48:22)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Zimowego Brzdąca w 2014 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

Organizator:
§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
1. Plebiscyt trwa od 14 stycznia do 4 marca 2014 roku. Ma dwa etapy.
2. W pierwszym etapie zostanie wybrany Zimowy Brzdąc w tygodnikach wydawanych przez Edytor Sp. z o.o. bez Elbląga. Dzieci z Olsztyna i ziemskiego powiatu olsztyńskiego uczestniczące w plebiscycie będą tworzyć jedna grupę powiązaną z Tygodniem w Olsztynie i powiecie.
3. Etap pierwszy zakończy się 18 lutego o godzinie 23.59. Zwycięzcy w poszczególnych powiatach otrzymają tytuł Zimowego Brzdąca danego tytułu.
4. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatów do tygodnika/dziennika organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.
5. Etap drugi konkursu będzie trwał od 20 lutego do 4 marca 2013. Wezmą w nim udział zwycięzcy I etapu. Zwycięzca otrzyma tytuł Zimowego Brzdąca „Gazety Olsztyńskiej” .

Uczestnicy:
§4.
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.
3.Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 16 lutego. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka oraz miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.
W temacie e-maila proszę napisać: Zimowy Brzdąc 2014.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników
5.Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie gazetaolsztynska.pl oraz miejskich serwisach WWW Organizatora.

Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Zimowego Brzdąca danego tygodnika otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w I etapie.

Tytuł Zimowego Brzdąca „Gazety Olsztyńskiej” otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II etapie plebiscytu.

Głosowanie:
§ 6.
Głosowanie na Zimowego Brzdąca odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 18 lutego do godzinie 23.59 (etap I) i do dnia 4 marca 2013 r. do godz. 23.59 (etap II).
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1 zł + VAT – 1 głos
2 zł + VAT – 3 głosy
3 zł + VAT – 5 głosów

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosownia).

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie WWW.gazetaolsztynska.pl, na łamach tygodników lokalnych wydawanych przez Organizatora na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w „Gazecie Olsztyńskiej”.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński.

Dane osobowe:

§13
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.

2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Reklamacje:

§15
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

Komentarze (10) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Mama dziecka z pierwszego miejsca(Olsztyn) #1331458 | 31.0.*.* 21 lut 2014 09:51

  Ludzie jesteście okropni zazdrość przez Was przemawia i krytykujecie nas. Jest przykre,że człowiek człowiekowi takie przykre słowa może mówić! Dzieci z innych powiatów miały nawet po 60 % głosów i nikt sie ich nie czepia! dajcie wkońcu spokój wygra i tak to dziecko które uzyska więcej głosów!

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

  1. ok! #1331338 | 31.0.*.* 21 lut 2014 07:29

   JAKIE TĘPE LUDZIE WYSYŁAJCIE SMSY TO WYGRACIE , NIE MA NIC ZA DARMO!

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. ha ha #1331268 | 83.24.*.* 20 lut 2014 23:07

    Na te komentarze w kolorze lazurow to chyba rodzina odpowiedziała, wybaczcie kochani ale każdy ma swoje zdanie. I uszanujcie je. Ja mam innego faworyta.

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-5) odpowiedz na ten komentarz

   2. Mama dziecka z pierwszego miejsca(Olsztyn) #1330473 | 31.0.*.* 20 lut 2014 11:07

    Po co Wy wypisujecie takie głupoty,że mamy jakieś znajomości w gazecie albo też firme i nie liczymy się z kosztami?? Jesteśmy zwykłymi prostymi ludzmi jak każdy, smsów szło bardzo dużo ale to tylko dlatego,że cała rodzina się w to zaangażowała smsy regularnie wysyłało okolo 5 osób rodzice małego i dziadkowie wydaliśy troche kasiorki to fakt ale jak już daje się dziecko do jakiegos plebiscytu to trzeba walczyć. Tak jak i afera o zdjęcie niegdzie nie było zaznaczone,że dziecko ma być na śniegu więc dalismy zdjęcie króte było zimową porą robione ale w domu. Wiem,że zaraz każdy mnie tu bedzie próbował "zgasić" i dać swoje racje ale nie przejmuje się tym gadacie głupoty nakręcacie sie nawzajem nie wiem po co. My będziemy walczyć dalej. POZDRAWIAM!

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (3)

    1. ja #1328790 | 88.220.*.* 18 lut 2014 18:02

     No nie wiem dlaczego Gazeta przyjęła zgłoszenie dziecka z 1 miejsca z Olecka? To cała Polska niech bierze udział :)

     odpowiedz na ten komentarz

    Pokaż wszystkie komentarze (10)