SuperWieś - regulamin

2013-07-04 11:37:57(ost. akt: 2013-07-04 16:48:38)
Informacje ogólne

§1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na SuperWieś (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa do dnia 31 sierpnia 2013 do godziny 23.59.

Lista wsi zostanie zmieszczona na stronach internetowych „Gazety Olsztyńskiej”. Plebiscyt dotyczy wsi powiatów województwa warmińsko – mazurskiego z wyłączeniem m. Elbląga i powiatu elbląskiego oraz m. Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

§4.
Tytuł SuperWieś powiatu otrzyma wieś, która uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie do dnia 31 sierpnia 2013 do godziny 23.59.


Zasady Plebiscytu
§ 5.
Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer przystosowany do każdego powiatu. Koszt jednego sms’a wynosi 1 zł plus VAT.

§6.
Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na podany w artykule numer.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§7.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 8.
Protokół powinien zawierać:

datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników


§9.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach odpowiedniego tygodnika „Gazety Olsztyńskiej” z danego powiatu oraz oraz na stronie www.gazetaolsztynska.pl

Zwycięska wieś zostanie zaprezentowana w formie artykułu.

Komisja

§10.

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Monika Nowakowska
Anna Wysocka
Przemek Cieszyński

Dane osobowe
§11.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia zwycięzców Plebiscytu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

Reklamacje

§12.

Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „KPlebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 13.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 14.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją. Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu .

§18.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.plKomentarze (6) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Wyniki plebiscytu #1236925 | 77.254.*.* 5 lis 2013 09:21

  Czy ten plebiscyt został podsumowany? Pytam, bo jakos nic nie moge znaleźć na ten temat.

  odpowiedz na ten komentarz

 2. Nie #1163653 | 83.24.*.* 7 sie 2013 11:17

  Ktoś sobie jaja robi. Bogusławki w gminie Barciany już nie istnieją.

  odpowiedz na ten komentarz

 3. A #1143786 | 83.25.*.* 15 lip 2013 15:34

  coś jest do wygrania,czy tylko tytuł do niczego nikomu nie potrzebny? ufundujcie w nagrodę chociaz paczki dzieciakom !!

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 4. czytelnik II #1138239 | 95.160.*.* 9 lip 2013 19:53

  Wielu czytelników zawiodło się w ubiegłym roku , więc nie spodziewajcie się dużych przychodów z sms-ów. I bez waszego konkursu nasza wieś jest super....

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

 5. Czytelnik #1136301 | 82.160.*.* 7 lip 2013 22:26

  Czekamy na ogłoszenie wyników ubiegłorocznego konkursu - gdzie jest artykuł ? , czy tak powinno być ? Zwykłe naciąganie ludzi.... Sms do Sms-a i w redakcji pełna kiesa ....

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (6)