Piątek, 19 lipca 2019. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Podziel się:

Podziel się:

Businesswoman na zasiłku macierzyńskim

Jesteś kobietą, masz firmę i planujesz urodzenie dziecka? Czy możesz liczyć na zasiłek macierzyński? Tak, pod warunkiem, że w momencie narodzin potomka posiadasz ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku przedsiębiorców jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Kobiety, które prowadzą własną firmę, zyskują prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy rodzą dziecko. Okres pobierania tego świadczenia reguluje Kodeks Pracy. Jeśli chodzi zaś o sam urlop, to wszystko zależy od decyzji mamy, która może w tym czasie pracować w swojej firmie bądź nie. Zasiłek macierzyński z ZUS otrzyma tak czy inaczej. Co ważne, przysługuje on także kobiecie prowadzącej własną działalność gospodarczą, która przyjmuje dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Nie dotyczy to jednak zawodowej rodziny zastępczej.
Jak to wygląda w praktyce?
W świetle przepisów, formalnie zasiłek otrzymują te osoby, które przed narodzinami dziecka (albo też przyjęciem dziecka na wychowanie) wpłacały do ZUS składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców nie jest to obowiązkowa składka, więc jeśli nie była ona opłacana – niestety – zasiłek macierzyński im nie przysługuje.

Jak oblicza się wysokość zasiłku macierzyńskiego?
Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętny miesięczny przychód osiągnięty przez daną osobę w okresie 12 miesięcy przed zaistnieniem prawa do zasiłku. - Zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru za okresy tzw. podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeśli kobieta zdecyduje się także na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, ZUS nalicza na czas tego drugiego urlopu zasiłek w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru – tłumaczy Jolanta Gnoza, Dyrektor Oddziału Tax Care w Olsztynie.


Co zrobić, by otrzymać pieniądze?
Trzeba zgłosić się do ZUS, dostarczając stosowny wniosek i zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (jeśli zgłaszamy będąc jeszcze w ciąży) lub przedstawić już odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli załatwiamy tę sprawę po porodzie). Do tego dołączamy zaświadczenie płatnika składek ZUS. Jeśli przedsiębiorcza mama ma zamiar pobierać zasiłek także po okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego (czyli w okresie dodatkowego macierzyńskiego oraz w okresie urlopu rodzicielskiego), przed datą ich rozpoczęcia musi ona ponownie złożyć zestaw w/w dokumentów. - W przypadku ubiegania się o zasiłek w trakcie okresu odpowiadającego urlopowi rodzicielskiemu, trzeba dodatkowo złożyć oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie pobierał pieniędzy z zasiłku rodzicielskiego, ewentualnie przez jaki czas zamierza z niego korzystać – podsumowuje Jolanta Gnoza, Dyrektor Oddziału Tax Care w Olsztynie.

Kiedy pierwsza wypłata?
Wypłacanie zasiłku macierzyńskiego rozpocznie się najpóźniej 30 dni po przedłożeniu w ZUS ostatniego z wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, termin ten będzie liczony od dnia opłacenia składki.


Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:

Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:

• 20 tyg. - w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
• 31 tyg. - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,
• 33 tyg. - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,
• 35 tyg. - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,
• 37 tyg. - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:
• 6 tyg. - w przypadku urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
• 8 tyg. - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
• 3 tyg. - przypadku korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego jest wypłacany przez
• 26 tyg.

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Marta Modzelewska oraz opublikowany na portalu Olsztyńska24: Masz firmę i planujesz urodzenie dziecka?
Oceń artykuł:

(0)