Quantcast

środa, 23 września 2020. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Fundusze! Przystań – skorzystaj! W trosce o tradycję i z szansą na nowoczesność

2017-02-02 13:07:37 (ost. akt: 2017-02-02 13:51:41) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Muzea Warmii i Mazur mają szansę stawać się coraz bardziej nowoczesne. Pomagają w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Muzea, które zwiedzamy w obuwiu ochronnym i nie możemy niczego dotknąć, odchodzą do przeszłości. Dziś kultura musi oddziaływać na wszystkie zmysły i musi być atrakcyjna, by rywalizować z innymi dziedzinami życia. Stąd też coraz większe zainteresowanie środkami na unowocześnienie obiektów kultury. Tu z pomocą przychodzi Unia Europejska.

— W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na oś Kultura i dziedzictwo zostało przeznaczonych 131 mln euro – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Podpisano już pierwsze umowy z beneficjentami, którzy chcą wykorzystać środki unijne na rewitalizację obiektów. W grudniu 2016 roku rozpoczął się projekt rewitalizacji i zagospodarowania terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku, który zakłada adaptację i unowocześnienie zabytkowego budynku stacji z 1913 roku i nadanie mu nowych funkcji. Wartość tego projektu to ponad 5 mln zł, z czego prawie 4 mln złotych to dofinansowanie unijne. Warto wspomnieć także o realizowanym właśnie projekcie polegającym na pracach konserwatorskich w średniowiecznym Kościele pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku, którego celem jest zachowanie kościoła i pełne udostępnienie go turystom.

— Wartość projektu to ponad pół miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne – ponad 460 tysięcy złotych. Projekt ma się zakończyć pod koniec września. Bardzo duże dofinansowanie unijne, bo ponad 8 mln złotych, zostało przeznaczone na Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie – dodaje marszałek Brzezin. Celem głównym projektu jest renowacja budynków przy ul. św. Barbary w Olsztynie i utworzenia w nich właśnie muzeum.

— Z kolei ponad pół miliona złotych unijnego dofinansowania przeznaczone zostanie na zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza. Liczymy, że do końca 2020 roku na Warmii i Mazurach takich projektów będzie jeszcze więcej – informuje marszałek Brzezin.

W ramach 6 osi do końca lutego trwa nabór wniosków do konkursu z poddziałania 6.1.3. Instytucja kultury — ZIT bis Ełk. Środki, łącznie ponad 6 mln złotych, można otrzymać na działania, dzięki którym wzrośnie potencjał turystyczny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku.

Co ważne, w tym konkursie nie można ubiegać się o wsparcie na budowę nowych obiektów kulturalnych. — Za to na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką — dodaje Zbigniew Cieciuch, dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Adresaci konkursu ZIT bis Ełk:

— jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
— jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
— instytucje kultury;
— jednostki administracji rządowej;
— państwowe jednostki budżetowe;
— organizacje pozarządowe;
— kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Więcej informacji na stronie: www.rpo.warmia.mazury.plPolub nas na Facebooku: