Poniedziałek, 18 lutego 2019. Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Pieniądze są większe, ale trudniej będzie je pozyskać

2016-09-28 16:56:59 (ost. akt: 2016-09-28 17:21:46) Artykuł sponsorowany

FUNDUSZE! PRZYSTAŃ-SKORZYSTAJ! Warmia i Mazury mają stać się regionem konkurencyjnym pod względem gospodarczym, a pomóc ma w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. O tym, kto może zostać jego beneficjentem i jakie dziedziny gospodarki będą szczególnie rozwijane, pytamy Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa.

— Czym jest Regionalny Program Operacyjny?
— Jest to instrument finansowy, dzięki któremu można zaopatrzyć się w środki unijne. Mamy kolejny okres programowania. Oprócz programów krajowych, sektorowych, transgranicznych w każdym województwie występuje Regionalny Program Operacyjny. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to zestaw działań służących osiągnięciu maksymalnego rozwoju naszego województwa dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Poprzez finansowanie projektów pisanych przez beneficjentów niemalże każda dziedzina życia może być rozwijana.

— Czym obowiązujący RPO różni się od poprzedniego?
— Przygotowanie RPO WiM 2014-2020 poprzedziła weryfikacja strategicznych celów rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem ich zgodności z obranymi celami przez Polskę i celami Wspólnoty w Strategii Europa 2020 oraz Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas aktualizacji strategii rozwoju województwa oszacowano powtórnie jego zasoby, potrzeby i główne kierunki działań. W obecnej perspektywie finansowej mamy większą alokację środków — 1 728 000 000 euro, ale trzeba podkreślić, że są to pieniądze trudne. W poprzednim okresie programowania RPO zarząd województwa miał duży wpływ przy określaniu kierunków i działań. Natomiast w tym okresie priorytety programowania zostały określone przez Unię Europejską. Zmianą jest również to, że w obecnej perspektywie jest to program dwufunduszowy. Wcześniej mieliśmy osobno Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Społeczny, a teraz zostały one połączone w jeden. To nie są pieniądze na poprawę funkcjonowania infrastruktury dla mieszkańców, jak np. nowy chodnik, droga, budowa nowej sali gimnastycznej, fundusze te muszą przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu.

www.rpo.warmia.mazury.plPolub nas na Facebooku: