Sobota, 4 kwietnia 2020. Imieniny Benedykta, Izodory, Wacławy

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach

2013-11-01 07:11:00 (ost. akt: 2013-10-31 20:48:52)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie cmentarzy na Warmii i Mazurach wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.

W całym kraju rozpoczęła się akcja Znicz 2013. Kilkuset policjantów ruchu drogowego w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach będzie czuwało nad bezpieczeństwem użytkowników dróg. Tam, gdzie będzie taka potrzeba, policjanci pokierują ręcznie ruchem, rozładują tworzące się w miejscach dojazdowych do cmentarzy zatory. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierujących, zwracać uwagę na korzystanie z pasów bezpieczeństwa, sposób przewożenia dzieci oraz przede wszystkim stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Jak co roku w sąsiedztwie cmentarzy będzie została organizacja ruchu. Zmiany obowiązują od czwartku (31 października). Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona w poniedziałek, 4 listopada.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie Warmii i Mazur

Bartoszyce

Od 31.10.2013r do 03.11.2013r. nastąpi zmiana organizacji ruchu:
- zakaz zatrzymywania i postoju na całym odcinku ulic Konopnickiej i Kolejowa. W pobliżu cmentarzy będą zorganizowane parkingi samochodowe.

Braniewo

Zmiany wprowadzone zostaną 31 października i 1 listopada. Będą dotyczyć trzech ulic, przy których znajdują się cmentarze – Olsztyńskiej, Morskiej i Elbląskiej. Na ulicy Olsztyńskiej, po jej lewej stronie (patrząc w kierunku Płoskini) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela). Ulica Morska wyłączona będzie z ruchu kołowego od ulicy PCK do skrzyżowania z ulicą Wileńską. Wjazd na tę ulicę przewidziany jest jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych. Na ulicy Elbląskiej nie wolno będzie zatrzymywać się po prawej stronie drogi, patrząc w kierunku Elbląga (pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela)

Elbląg

Cmentarz komunalny AGRYKOLA

I. Zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1) ul. Agrykola będzie wyłączona z ruchu drogowego od 30 października od godz. 22, przez całą dobę 31 października, 1 i 2 listopada, a 3 listopada do godz. 18.
Wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów: służb porządkowych i osób sprzedających kwiaty – za okazaniem przepustek
2) ul. Chrobrego na odcinku od ul. Tczewskiej do ul. Żurawiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy
3) ul. Grudziądzka ( od strony ul. Chrobrego ) będzie ulicą bez przejazdu,
4) na ulicy: Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do Toruńskiej) Sienkiewicza będzie obowiązywał obustronny "zakaz zatrzymywania się" z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

II. Wyznaczone miejsca postojowe w okolicy cmentarza

1) parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy)
2) ul. Chrobrego (od Tczewskiej do Żurawiej), gdzie możliwość parkowania będzie po lewej stronie, na jezdni, na odcinku tymczasowo wyznaczonym jako jednokierunkowy.

Cmentarz komunalny DĘBICA

I. Zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1). od 28 października godz. 7.00 do 3 listopada do godz. 20.00 ruch drogowy w obrębie pętli autobusowych Cmentarza Komunalnego Dębica (górna i dolna pętla) będzie odbywał się na zasadzie ruchu jednokierunkowego,
2) od 31 października godz. 22.00 do 2 listopada godz. 20.00 ruch drogowy na ul. Łęczyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grottgera i Rawską do górnej pętli cmentarza będzie zamknięty i udostępniony wyłącznie dla:

a) autobusów komunikacji zbiorowej oraz autobusów przewoźników prywatnych posiadających przepustkę ZKM sp. z o.o. w Elblągu
Autobusy oznakowane cyframi będą dojeżdżały na górną pętlę – przy starej kaplicy cmentarza. Autobusy oznakowane literami będą dojeżdżały do nowej części cmentarza na dolną pętlę – przy nowej kaplicy cmentarza
b) taksówek z pasażerami. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach.
c) służb miejskich, porządkowych i firm pogrzebowych
d) pojazdów zaopatrzenia sprzedających kwiaty, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
e) mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji lub miejsc pracy przy ul. Łęczyckiej, Braniewskiej i Warmińskiej za okazaniem przepustki

3) dla pozostałych pojazdów (w tym również dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się) dojazd do Cmentarza Dębica 1 i 2 listopada będzie odbywał się od strony drogi krajowej nr 22

4) 1 i 2 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach: ul. Bema/Saperów i Grunwaldzkiej/Grottgera będzie wyłączona, a ruch drogowy w zależności od potrzeb może być kierowany przez policję.

5) ruch pieszych - na odcinku ul. Łęczyckiej do nowej pętli cmentarza będzie odbywał się chodnikiem, a na odcinku pomiędzy obu pętlami autobusowymi piesi mogą poruszać się wyłącznie wewnętrznymi alejkami Cmentarza Dębica, ponieważ na poboczu i jezdni ul. Łęczyckiej obowiązuje „zakaz ruchu pieszego”.

II. Wyznaczone miejsca postojowe w okolicy cmentarza

1) ul. Łęczycka
Na tymczasowo wyznaczonym odcinku jednokierunkowym jezdni (dojazd od drogi krajowej nr 22) na odcinku od ul. Dalekiej do górnej pętli Dębicy. Parkowanie po lewej stronie, na jezdni.

2) parkingi przy obu kaplicach cmentarza udostępnione będą tylko dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Pojazdy te muszą posiadać umieszczone za przednią szybą pojazdu karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Ełk

Policjanci największego natężenia ruchu spodziewają się na ul. Kilińskiego, Targowej i Wojska Polskiego. W rejonie Cmentarza Komunalnego zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu od godziny 17:00 w czwartek 31 października, do piątku 01 listopada przez cały dzień. W tym czasie ul. Targowa będzie drogą dwukierunkową.

Ponadto wyjazdy z parkingów w okolicy giełdy oznaczone będą nakazem jazdy w prawą stronę w kierunku centrum miasta. Wyjeżdżając z parkingu przy sklepie Kaufland, będziemy kierowani w prawą stronę w kierunku ul. Kochanowskiego. Całkowicie zamknięta natomiast zostanie ul. Cmentarna od skrzyżowania z ul. Targową do przejazdu kolejowego. W rejonie nowego cmentarza na ul. Towarowej, na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Okrężnej, obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów na jezdni.

Giżycko

1. Na ul. 1-go Maja, odcinek od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ronda Solidarności (dł. ok. 300m.) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.
2. Na ul. Obwodowej, odcinek od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Dworską będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.
3. Na ul. Królowej Jadwigi, odcinek od skrzyżowania z ul. Wodociągową w kierunku skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Zakaz nie dotyczy zatok postojowych. Taki zakaz będzie również obwiązywał na odcinku ulicy Wodociągowej, od ronda do ulicy 1-go Maja.
Samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch będą usuwane na koszt właściciela.
4. Na terenie położonym pomiędzy Kościołem pw. Św. Anny, a cmentarzem będzie zorganizowany parking.
5. Na ul. Leśnej, odcinek od skrzyżowania z ul. Poziomkową będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu jak również zakaz zatrzymywania się po prawej stronie drogi. Pojazdy pozostawione po prawej stronie drogi będą usuwane na koszt właściciela.
6. Na ul. Węgorzewskiej będzie obowiązywał zakaz skrętu w ul. Leśną. Dojazd do cmentarza będzie możliwy jedynie od ul. Obwodowej.
7. Gminny Zakład Komunalny zmieni rozkład jazdy autobusów umożliwiając dojazd do cmentarza miejskiego. W okolicach cmentarza na ul. 1-go Maja zostaną zorganizowane przystanki autobusowe.
8. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w dniach:
- od 31.10.2013r. do 04.11.2013r. na drogach powiatowych,
-od 28.10.2013r. do 03.11.2013r. na drogach miejskich,
- od 30.10.20113r. do 02.11.2013r. na drogach gminnych.

Iława

W obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Ostródzkiej w Iławie 31 października br. o godzinie 18.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego. Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu drogowego odbędzie się 2 listopada o godzinie 7.00.

Zmiana organizacji ruchu:
- W pasie drogowym drogi krajowej nr 16 po stronie zajazdu Wielka Żuława w kierunku ciągu ulic Kościuszki i Niepodległości będzie ustawiony znak B-21 (zakaz skręcania w lewo).
- Przy mostku na rzece Iławce po stronie młyna będzie ustawiony znak B-22 (zakaz skręcania w prawo).
- Na drodze dojazdowej do cmentarza z ul. Ostródzkiej będzie ustawiony znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).
- Pod znakami B-21, B22 i B-1 będą umieszczone tabliczki z napisem „Nie dotyczy osób posiadających umowę na dzierżawę terenu” oraz mieszkańców przyległych posesji ul. Ostródzka 2 i 2a.
- Dojazd do parkingu dolnego przy ogrodach działkowych od ul. Rzemieślniczej
.

Kętrzyn

Organizacja dotyczy ulic wojewódzkich na terenie miasta Kętrzyn: nr 591 Granica Państwa-Barciany-Kętrzyn-Mrągowo: ul. Pocztowa, ul. Bałtycka i nr 592 Bartoszyce-Kętrzyn-Giżycko: ul. Mazowiecka, dróg powiatowych: Plac Słowiański, Reymonta, Limanowskiego, Sadowa, Zielona, Asnyka oraz drogi gminnej : Cmentarnej w Kętrzynie oraz ciągu drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi Kętrzyńskiej.

W Kętrzynie wyłączona zostanie z ruchu ul. Cmentarna, wyłączona z ruchu zostanie część parkingu przy ulicy Pocztowej, wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Kościuszki.

Lidzbark Warmiński

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim zabezpieczać będą okolice cmentarzy w rejonie drogi krajowej nr 51 ulica Kopernika w Lidzbarku Warmińskim, w miejscowości Rogóż, drogi wojewódzkiej nr 513 w miejscowości Kiwity, Runowo i Ignalin. Przez okres prowadzonych działań do 3 listopada policjanci z Ornety zabezpieczą okolice miejscowego cmentarza oraz rejony cmentarzy w Mingajnach, Edytach Wielkich, Wilczkowie i Lubominie.

Lidzbark Warmiński – zmiana organizacji w ruchu w okresie Wszystkich Świętych
ul. Krasickiego zamknięta dla ruchu (tylko wjazd na parkingi), wjazd z K-51 w ul. Grunwaldzką do skrzyżowania przy Liceum Ogólnokształcącym - droga jednokierunkowa, dalej od skrzyżowania w kierunku ul. Szkolnej bez zmian dwukierunkowa.

Parkingi:
- ul. Krasickiego przy Urzędzie Gminy
- ul. Krasickiego przy LO oraz ul. Szkolna przy SP nr 1 oraz przy Gimnazjum nr 1
- ul. Topolowa przy drodze wzdłuż mleczarni
- ul. Wiejska przy sklepie LIDL
- ul. Kopernika (nowy parking)

Mrągowo

- od 28.10.2013 r. do 02.11.2013 r. na ul. Młodkowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się - z wyłączeniem pobocza po prawej stronie od posesji ul. Młodkowskiego 20, w kierunku m. Polska Wieś oraz ograniczenie prędkości do 30 km/godz. na odcinku od skrzyżowania z ul. Widok do końca cmentarza komunalnego w m. Polska Wieś
- od 28.10.2013r. do 02.11.2013r. na ul. Rynkowej i ul. Brzozowej, przed dojazdem do skrzyżowania tych ulic, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się
- w dniu 01.11.2013r. ul. Brzozowa będzie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Mrongowiusza do skrzyżowania z ul. Rynkową

Zatrzymanie się pojazdów w okolicach cmentarzy będzie możliwe na oznakowanych parkingach.

Nidzica

W dniu Wszystkich Świętych w pobliżu miejskiej nekropolii czeka kierowców poważna zmiana organizacji ruchu. Będzie ona obowiązywać od wczesnych godzin porannych aż do późnego popołudnia.
 Na całej długości ul. Tatarskiej (od ul. Warszawskiej do Tatar) będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu, w stronę wsi Tatary i zakaz zatrzymywania. Pojazdy mogą zatrzymywać się tylko w miejscach wyznaczonych. W związku ze wzmożonym ruchem sugerujemy, żeby zostawić auta np. na parkingu w centrum miasta lub przyjść na cmentarz pieszo. W przypadku dużej ilości pojazdów należy również wziąć pod uwagę, że wjazd w ul. Tatarską będzie zamknięty.

Nowe Miasto Lubawskie

Od 01 do 03 listopada 2013 planowana jest zmiana organizacji ruchu na parkingu w rejonie cmentarza w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Grunwaldzkiej. Proponuje się przy wjeździe na ulicę od ulicy Grunwaldzkiej ustawić znak D-3, natomiast od strony ulicy Żwirki i Wigury znak B-2.Ponadto przy dojeździe do tej drogi od strony przychodni Eskulap znak C-2.

Olecko

- w miejscowości Kowale Oleckie na ul. Kościuszki na trasie Gołdap – Olecko będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi,

- w Olecku na ul. Gołdapskiej na trasie Gołdap – Ełk zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h i zakaz zatrzymywania pojazdów po obu stronach jezdni. Kierowcy będą mogli parkować samochody na parkingu przy sklepie Biedronka,
- w rejonie cmentarza pomiędzy miejscowościami Ślepie i Gąski zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50km/h i zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

Olsztyn

Cmentarz przy ul Wadąskiej (w Dywitach) mapę znajdziecie TUTAJ

Kierowcy jadący w kierunku największej olsztyńskiej nekropolii muszą pamiętać, że ulica Wadąska od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego będzie w okresie Wszystkich Świętych drogą jednokierunkową aż do Kieźlin. Tylko od strony al. Wojska Polskiego będzie można dojechać własnym autem aż pod cmentarz.

Od strony ul. Jagiellońskiej będzie można dojechać tylko do Kieźlin. Tu trzeba zostawić samochody. Dojazd do cmentarza od tej strony będzie możliwy wyłącznie środkami komunikacji miejskiej.

UWAGA! Na odcinku ul. Wadąskiej od pętli autobusowej przy cmentarzu do Kieźlin będzie ruch dwukierunkowy, ale wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, taxi i rowerzystów. Autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego będą zwolnione z części ograniczeń obwiązujących w okresie świątecznym.

Cmentarz przy ul. Poprzecznej mapę znajdziecie TUTAJ

Do cmentarza przy ulicy Poprzecznej będzie można dojechać ulicą Marii Zientary-Malewskiej i od ulicy Borowej. Zientary-Malewskiej od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Poprzeczną będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do Poprzecznej). Cicha będzie wyłączona z ruchu.

Ulicą będą mogły poruszać się jedynie osoby mieszkające przy tej ulicy, autobusy komunikacji publicznej, taksówki i służby miejskie. Jednokierunkowa będzie również ul. Poprzeczna (możliwy przejazd od Zientary-Malewskiej do Jagiellońskiej).

Ulica A. Erdmanowej będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami. Inny dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony północnej od ul. Borowej. Będzie ona jednokierunkowa. Na skrzyżowaniu z ul. Erdmanowej trzeba będzie skręcić w lewo w stronę ul. Wiosennej.

Ostróda

Od 31 października 2013r. od godz. 8 do dnia 04 listopada 2013r. do godz. 8 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ulicy Chrobrego i w rejonie cmentarza przy ulicach Olsztyńskiej i Spokojnej.

W celu utrzymania ciągłości ruchu i przejezdności ulicy Chrobrego zostaną ustawione dodatkowe znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu.

Wokół cmentarza przy ulicy Spokojnej i Olsztyńskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz ustawione dodatkowe znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu w celu utrzymania ciągłości ruchu drogowego w ciągu ulic Olsztyńskiej i Spokojnej.

Dury, gm. Morąg

1 listopada 2013r. od godziny 8 do godziny 16, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 1180N Morąg- dr. Nr 1199N w rejonie cmentarza w miejscowości Dury, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ulicą Krańcową do skrzyżowania z drogą gruntową (po lewej stronie dla jadących od strony Morąga) za cmentarzem w m. Dury.

Pisz

1 listopada na drogach powiatu piskiego nie są planowane zmiany w organizacji ruchu. Należy się jedynie spodziewać większego natężenia zarówno pojazdów, jak i pieszych w okolicach cmentarzy.

Szczytno

W tych dniach ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach: Reja, Mazurskiej i łączniku ulicy Mrongowiusza z ulicą Mazurską.

Zostanie wprowadzony „zakaz zatrzymywania” (pod groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela) po prawej stronie ulicy Reja, lewej stronie ulicy Mazurskiej na odc. ul. Reja do parkingu i prawej stronie ulicy Mazurskiej - na wysokości parkingu oraz po lewej stronie łącznika ulicy Mrongowiusza z ulicą Mazurską.

Zostanie wprowadzony „zakaz zatrzymywania” (pod groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ulicy Mrongowiusza, na odcinku od w/w „łącznika” do zjazdu na teren bazy byłego „WODROLU”. Otwarty zostanie wylot ulicy Mazurskiej do ulicy Śląskiej (jako jednokierunkowego – od ulicy Mazurskiej do ulicy Śląskiej.

Węgorzewo

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą drogi krajowej nr 63 - Węgorzewo ul. Armii Krajowej (rejon cmentarza) od skrzyżowania z ulicą Turystyczną do skrzyżowania z ulicą Zamkową - zmiana organizacji ruchu, ul. Turystyczna - bezpośrednio przy cmentarzu - zmiana organizacji ruchu - droga jednokierunkowa.

Miejscowość - ul. Węgorzewska na trasie Giżycko - Węgorzewo w rejonie cmentarza - od skrzyżowania z ul. Pocztową do końca obszaru zabudowanego w kierunku Węgorzewa, droga gminna ul. Pocztowa - zmiana organizacji ruchu.

W miejscowości Węgielsztyn - od cmentarza w kierunku wiaduktu - zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach jezdni.

Parkingi:
Węgorzewo:
- parking na terenie placu byłego dworca PKS przy ul. Targowej
- parking przy sklepie Stokrotka
- parkingi w rejonie cmentarza

Pozezdrze:
- parkingi przy cmentarzu,
- parking przy ul. Węgorzewskiej
- parking przy ul. PocztowejPolub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (9) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. AAA #1235589 | 87.205.*.* 3 lis 2013 18:36

  ZNOWU MIASTO UDOWODNIŁO ŻE WYŁĄCZENIE ŚWIATEŁ NA SKRZYŻOWANIU UL. BRZOZOWEJ ZNOWU SIĘ POWIODŁO, NIE BYŁO KORKÓW. POZDRAWIAM

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. abc #1234611 | 178.56.*.* 2 lis 2013 13:59

  za każdy zaparkowany samochód przy cmentarzu powinna być opłata dla właściciela cmentarza na wydatki związane z poprawą wyglądu cmentarza, oczywiście tylko w dniu Wszystkich Świętych

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Ostródziak #1234444 | 80.52.*.* 2 lis 2013 09:14

  Do Jezioran! W Ostródzie w szczytowej godzinie było 10 PLN;

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. Ostródziak #1234430 | 80.52.*.* 2 lis 2013 08:54

  A w Ostródzie ślicznie Policja rozładowała korki po mszy na Spokojnej

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. UWAGA W JEZIORANACH #1234272 | 178.182.*.* 1 lis 2013 20:05

  UWAGA W JEZIORANACH !!! ŻEBY ZAPARKOWAĆ PRZY CMENTARZU TRZEBA ZAPŁACIĆ 3 ZŁ TO JEST DOPIERO PARANOJA

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (9)